Skip to main content Skip to search

Gabinet de premsa online

MITJANS ON-LINE

El nostre serveis de gabinet de premsa li permetran accedir als nous mitjans on-line i blocs, tant generalistes com els especialitzats en el seu sector. Adaptant-nos a les nous costums dels usuaris i receptors de notícies.

Amb una acció integrada (on / off-line), aprofitem les sinergies de tots dos mons, creant continguts per a cada mitjà a partir d’una mateixa informació d’interès.

MITJANS TRADICIONALS

El nostre equip professional de gabinet de premsa li ofereix també una àmplia experiència en mitjans de comunicació tradicionals, com premsa ràdio i televisió. Perquè els mitjans tradicionals i els mitjans on-line estan més integrats que mai.

AUDIÈNCIES QUALIFICADES

Una acció comunicativa ha d’arribar a la major audiència possible, però dins de les audiències qualificades que necessita cada organització. Conèixer els cercles adequats de difusió i els mitjans especialitzats és un estudi previ que vam realitzar abans de qualsevol acció comunicativa.

  • LinkedIn
  • Twitter
  • Facebook

DIFUSIÓ EN XARXES SOCIALS

Independentment de la font utilitzada, un cop seleccionat el target adequat d’audiències, ens encarreguem de la difusió de les informacions a les xarxes socials, a través de cercles i grups d’interès per a la seva organització.

ALTRES SERVEIS DE PREMSA

  • Visites Web
  • Interaccions
  • Tuits

Podem realitzar, a més, un seguiment de les accions, tant mitjançant el clipping (retalls de premsa) on / off-line, com per mitjà de l’anàlisi d’estadístiques de la seva web i xarxes socials.

Convocatòria de rodes de premsa i atenció als mitjans, amb seguiment d’assistència i incidència de l’acció comunicativa.

Podem redactar notes de premsa puntuals i difondre-les en mitjans tradicionals i on-line.

L’ajudem a mantenir el contacte amb els seus cercles a través de notícies i continguts específics i de qualitat per al seu bloc corporatiu.