Skip to main content Skip to search

Formació en Comunicació Corporativa

TOTS COMUNIQUEM

En qualsevol empresa o organització tots comuniquem. S’han acabat els temps en què la comunicació es reduïa a un sol departament, la publicitat o el màrqueting.

Qualsevol acte d’una organització es converteix en un acte comunicatiu i la formació en comunicació corporativa permet a tots els integrants de l’organització formar part activa d’aquesta realitat.

TOTS PODEM APRENDRE

La formació en comunicació corporativa ajuda a desenvolupar actituds de comunicació i aptituds per al desenvolupament de la mateixa. Crear, per una banda, una consciència en els equips de treball i de l’altra aprendre l’ús d’eines de comunicació que ens faciliten la nostra tasca.

Perquè a comunicar millor s’aprèn, igual que amb altres capacitats tècniques o humanes que hem d’adquirir per desenvolupar el nostre treball.

UNA FORMACIÓ FLEXIBLE

Coneixem el món de l’empresa i les seves necessitats. Els nostres seminaris, per tant, s’adapten a la necessitat d’horaris i espais disponibles.

Podem organitzar sessions tant a les seus del client com en espais exteriors perfectament equipats. Sempre en grups que permetin el contacte proper i en què parlarem de temes concrets de cada organització.

Introducció al nou concepte de comunicació global i d’empresa connectada. L’economia com conversa i les interrelacions offline/online a la societat actual. Canvis d’actitud i noves destreses per al desenvolupament laboral.

Com desenvolupar una estratègia de comunicació a partir d’un bloc o servei de notícies corporatiu.

Creació de continguts i estil redaccional per a la seva difusió al web de l’empresa. Marketing de continguts.

Eines per a la creació de blocs i serveis de notícies corporatius. Email marketing.

Aprenem a fer servir les xarxes socials en l’àmbit empresarial. Coneixements bàsics i creació d’audiències. Actuar davant reaccions positives i negatives.

Estudi de xarxes socials per àmbit d’aplicació: casos de LinkedIn, Twitter, Pinterest, Facebook i altres xarxes d’interès social.